Certificiranje igralnih naprav

Certificiranje igralnih naprav

Kontakt

Sistem certificiranja igralnih naprav

je zasnovan po vzoru sistemov certificiranja drugih proizvodov. Preskus naprave lahko opravi laboratorij, ki je usposobljen po zahtevah standarda SIST EN ISO/IEC 17025, certifikacijo pa organ, ki izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17065.

Postopek certificiranja

se vodi skladno z dokumentom CN412 (Certifikacija proizvodov igralniških tehnologij) in dokumentom CP206 (Certifikacija proizvodov). Prične se z vložitvijo zahteve na predvidenem obrazcu WN121 ali v poljubni obliki, skladno z navodilom WP123.

Certifikat o ustreznosti

dobijo igralne naprave, za katere se v postopku certificiranja ugotovi, da izpolnjujejo zahteve relevantne tehniške zakonodaje. Seznam certificiranih igralnih naprav za slovensko regulativo je na voljo prijavljenim uporabnikom.