Pravno obvestilo za prejemnike elektronske pošte

Pravno obvestilo za prejemnike elektronske pošte

Elektronsko sporočilo in vse njegove morebitne priloge lahko vsebujejo zaupne informacije ali poslovne skrivnosti. Če ste sporočilo prejeli pomotoma, vas prosimo, da o prejetju obvestite pošiljatelja, sporočilo pa takoj uničite. Kakršno koli nepooblaščeno razkritje, distribucija ali kopiranje vsebine sporočila je izrecno prepovedano.